en | gr

WeAreFamily Service
Όροι Χρήσης

5/5/2015

Καλώς ήρθατε στο WeAreFamily. Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις της ARX.NET Α.Ε. αφορούν εσάς, την ARX.NET ΑΕ και τις θυγατρικές της και αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που διέπει τη εκ μέρους σας χρήση του προϊόντος WeAreFamily («η Υπηρεσία»), του λογισμικού, των κινητών εφαρμογών, υπηρεσιών και σχετικών ιστοσελίδων (συλλογικά αναφέρεται ως η «Υπηρεσία»). Η ARX.NET ΑΕ σας προσφέρει πρόσβαση στην Υπηρεσία υπό την προϋπόθεση της αποδοχής εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων του WeAreFamily, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας σας με την Πολιτική Απορρήτου, τον Κώδικα Δεοντολογίας, και, εφόσον χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μέσω κινητής συσκευής, την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη που αφορά τη συσκευή σας, καθένα εξ αυτών, όπως τροποποιήθηκε από καιρό σε καιρό (συλλογικά, οι «Όροι»), και ισχύει για τη χρήση της Υπηρεσίας. Αυτός ο όρος της υπηρεσίας και οι ευθύνες, διέπουν τη σχέση μας με τους χρήστες και όσους αλληλεπιδρούν με το WeAreFamily. Με τη χρήση ή την πρόσβαση στο WeAreFamily, συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση.

1. Απόρρητο

Η προστασία του προσωπικού απορρήτου αποτελεί για εμάς θέμα μείζονος σημασίας. Σχεδιάσαμε την Πολιτική Απορρήτου μας προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WeAreFamily, προκειμένου τα μέλη της οικογένειάς σας να χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές με ασφάλεια, να επικοινωνείτε και να μοιράζεστε περιεχόμενο με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αλλά και σχετικά με το πώς εμείς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και να την χρησιμοποιήσετε πριν πάρετε συνειδητές αποφάσεις.

2. Κώδικας Δεοντολογίας

2.1. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει επικοινωνιακά χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στα μέλη της οικογένειας να χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές με ασφάλεια και να επικοινωνούν. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο με τρόπους που είναι κατάλληλοι και συναφείς με το αντικείμενο της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, δεν θα προβείτε ή δεν θα επιχειρήσετε να προβείτε σε οποιαδήποτε ανάρμοστη χρήση της. Με ακατάλληλη χρήση ισοδυναμεί και τυχόν παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας.
2.2. Σε περίπτωση υπονοιών για παραβίαση του παρόντος τμήματος, η ARX.NET Α.Ε. μπορεί να κινήσει νομικές διαδικασίες και να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για την άσκηση νομικών διαδικασιών εναντίον των παραβατών. Συμφωνείτε να συνεργασθείτε με την ARX.NET Α.Ε. για τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων. Η ARX.NET ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να εγκαταστήσει, υλοποιήσει, διαχειρισθεί και εκμεταλλευτεί ένα ή περισσότερα λογισμικά, παρακολουθώντας ή χρησιμοποιώντας άλλες λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στον εντοπισμό και την παρακολούθηση δραστηριοτήτων που η ARX.NET Α.Ε. θεωρεί παράνομες ή παραβιάσεων αυτών των Όρων.

3. Περιεχόμενο Χρήστη

3.1. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν στην Υπηρεσία περιεχόμενο. Με τον όρο «Περιεχόμενο Χρήστη» νοούνται όλες οι πληροφορίες, οι δράσεις, οι δραστηριότητες, τα γραφικά, το κείμενο, οι εικόνες, το λογισμικό, τα αρχεία ήχου, εικόνας, επικοινωνιών και άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεταδεδομένων που συνδέονται με οποιοδήποτε περιεχόμενο, που έχει αναρτηθεί στην Υπηρεσία από τους χρήστες της υπηρεσίας ή αυτόματα σύμφωνα με τις λειτουργίες της Υπηρεσίας. Όλο το περιεχόμενο Χρήστη υπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το λογαριασμό του οποίου το Περιεχόμενο Χρήστη προέρχεται. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το Περιεχόμενο Χρήστη που φορτώθηκε, για τη λήψη, την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διαβίβαση, την αποθήκευση που έχει γίνει διαθέσιμη μέσω του λογαριασμού σας. Η ARX.NET ΑΕ δεν μπορεί να ελέγχει το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύτηκε ή μεταδόθηκε με τη χρήση της Υπηρεσίας και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη. Αν και η ARX.NET Α.Ε. δεν ελέγχει το Περιεχόμενο Χρήστη, η ARX.NET ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει εάν οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη είναι κατάλληλο και σύμφωνο με τους παρόντες Όρους, και μπορεί να ελέγχει, να φιλτράρει, να περιορίζει, να μετακινεί, να αρνείται, να τροποποιεί ή να καταργεί το Περιεχόμενο Χρήστη οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ARX.NET ΑΕ δεν εγγυάται την ασφάλεια ή τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που μεταδίδεται ή αποθηκεύεται με τη χρήση της Υπηρεσίας και δεν προβαίνει σε δηλώσεις ότι θα παρακολουθεί την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας.

4. Άδεια Χρήσης

4.1. Η ARX.NET ΑΕ δεν διεκδικεί την κυριότητα του Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλλεται ή καθίσταται διαθέσιμο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Ωστόσο, με την υποβολή, αποστολή ή μετάδοση του Περιεχομένου Χρήστη και προσωπικών πληροφοριών σε περιοχές της Υπηρεσίας που είναι προσβάσιμες από άλλους χρήστες ή το κοινό, παραχωρείται στην ARX.NET AE και στα μέλη που έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο Χρήστη μία παγκόσμια, απαλλαγμένη από την καταβολή τελών, μη αποκλειστική άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημόσια εκτέλεση και δημόσια προβολή του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη στις Υπηρεσίες, και για δημοσίευση του ονόματος σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη. Με την υποβολή, αποστολή ή μετάδοση του Περιεχομένου Χρήστη σε περιοχές της Υπηρεσίας που είναι προσβάσιμες σε άλλους χρήστες ή το κοινό, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ο ιδιοκτήτης του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη ή έχετε την εξουσιοδότηση να το διανείμετε και ότι η χρήση και η δημοσίευση του Περιεχόμενο Χρήστη δεν παραβιάζει κανένα νόμο.
4.2. Κατανοείτε ότι προκειμένου να παρέχει την Υπηρεσία και να καθιστά το Περιεχόμενο Χρήστη διαθέσιμο σε αυτήν, η ARX.NET Α.Ε. μπορεί να μεταδώσει το Περιεχόμενο Χρήστη σας σε διάφορα δημόσια δίκτυα, σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μπορεί να αναπαράγει, να τροποποιήσει ή να αλλάξει το Περιεχόμενο Χρήστη σας, προκειμένου να το αποθηκεύσει και να ανακτήσει το Περιεχόμενο Χρήστη, να το διαθέσει σε εσάς και τα άλλα μέλη του κοινού, να συμμορφωθεί με τεχνικές απαιτήσεις, και για άλλους λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

5. Υλικό Τρίτων

5.1. Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων ("Συνδεδεμένες τοποθεσίες") ή βίντεο τρίτων ("Βίντεο"). Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες και βίντεο δεν είναι υπό τον έλεγχο της ARX.NET ΑΕ και η ARX.NET Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Η ARX.NET Α.Ε. παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της ARX.NET ΑΕ ή τη σύνδεση με τους χειριστές του. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια Συνδεδεμένη τοποθεσία ή βίντεο, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας, μπορείτε να κατεβάσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας που παρέχεται από τρίτους ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες και Συνδεδεμένες τοποθεσίες που παρέχονται από τρίτους, λ.χ. από εταίρους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ασύρματους μεταφορείς, καθώς και τρίτους προγραμματιστές εφαρμογών λογισμικού.
5.2. Εάν αποκτήσετε οτιδήποτε από τρίτους μέσω του Internet, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της Υπηρεσίας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, ringtones, μουσική, εφαρμογές, τιμές μετοχών, ειδήσεις, δελτία καιρού, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή άλλα υλικά και πληροφορίες για χρήση στη συσκευή σας και την υπηρεσία («Υλικά Τρίτων"), κατανοείτε ότι θα λάβετε τέτοια Υλικά Τρίτων από τρίτο προμηθευτή και όχι από την ARX.NET ΑΕ. Η σχέση σας αναφορικά με Υλικό Τρίτων είναι με τον προμηθευτή, και όχι με την ARX.NET ΑΕ. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάσετε τις πολιτικές και τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που ισχύουν για τις υπηρεσίες τρίτων, τις Συνδεδεμένες τοποθεσίες και τα Υλικά τρίτων κατασκευαστών. Οποιεσδήποτε αξιώσεις που μπορεί να έχετε σε σχέση με τις υπηρεσίες τρίτων, τις Συνδεδεμένες τοποθεσίες και το Υλικό Τρίτων είναι κατά του προμηθευτή και όχι κατά της ARX.NET ΑΕ.

6. Ενημέρωση

Αν έχετε υποβάλει ή παράσχει προτάσεις για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της ARX.NET Α.Ε. («Παρατηρήσεις») στην ARX.NET Α.Ε., έχετε αμετάκλητα αναθέσει στην ARX.NET Α.Ε. κάθε δικαίωμα, τίτλο και το ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο στην ανατροφοδότηση χωρίς αξίωση οποιασδήποτε αποζημίωσης ή δικαιώματος από την ARX.NET ΑΕ και παραιτείστε κάθε ηθικού δικαιώματος που μπορεί να έχετε στην ανατροφοδότηση. Περαιτέρω, έχετε αμετάκλητα παραιτηθεί και συμφωνήσει να μην διεκδικήσετε τυχόν απαιτήσεις έναντι της ARX.NET ΑΕ ή των διαδόχων της ARX.NET Α.Ε. σε σχέση με σχόλια που υποβάλλετε ή παρέχετε στην ARX.NET ΑΕ.

7. ARX.NET Α.Ε. Περιεχόμενο - Δικαιώματα ιδιοκτησίας - Άδεια Χρήσης - Ενημερώσεις

7.1. Με τον όρο «Περιεχόμενο της ARX.NET Α.Ε.» νοούνται όλες οι πληροφορίες, τα γραφικά, τα κείμενα, οι εικόνες, το λογισμικό, τα αρχεία ήχου, εικόνας, επικοινωνιών και άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεταδεδομένων που συνδέονται με οποιοδήποτε περιεχόμενο, τα οποία η ARX.NET Α.Ε. και οι δικαιοπάροχοι της σας παρέχουν σε σχέση με την Υπηρεσία. Στην ARX.NET Α.Ε. και τους δικαιοπαρόχους της ανήκει όλο το Περιεχόμενο της ARX.NET Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και διαρρύθμισης του Περιεχόμενου ARX.NET Α.Ε. και του "look and feel" της Υπηρεσίας. Στην ARX.NET Α.Ε. και τους δικαιοπαρόχους της ανήκουν όλα τα νομικά δικαιώματα, ο τίτλος και το ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, το ARX.NET Α.Ε. Περιεχόμενο, καθώς και το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων αυτού) που σας παρέχεται ως μέρος του ή σε σχέση με την Υπηρεσία ( το "Λογισμικό"), συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων τυχόν δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
7.2. Η ARX.NET AE σας παραχωρεί μία προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια χρήσης του λογισμικού που σας παρέχεται από την ARX.NET Α.Ε., ως μέρος της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
7.3. Η ARX.NET Α.Ε. μπορεί από καιρό σε καιρό να σας στείλει ενημερώσεις του λογισμικού το οποίο μπορεί να κατεβάσει και να εγκαταστήσει στη συσκευή σας αυτόματα. Αυτές οι ενημερώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν διορθώσεις σφαλμάτων, βελτιώσεις των δυνατοτήτων, βελτιώσεις ή νέες εκδόσεις του λογισμικού. Με το παρόν συμφωνείτε ότι ARX.NET Α.Ε. μπορεί να σας παρέχει αυτόματα αυτές τις ενημερώσεις, τις οποίες θα λάβετε και θα εγκαταστήσετε στη συσκευή σας, όπως απαιτείται.

8. Πρόσβαση στο λογαριασμό σας και το Περιεχόμενο

Η ARX.NET Α.Ε. μπορεί να έχει πρόσβαση, να κάνει χρήση, να αποθηκεύει και να αποκαλύπτει τα στοιχεία του λογαριασμού σας και του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών των κινητών για τη χρήση της συσκευής, πληροφοριών τοποθεσίας και του περιεχομένου των επικοινωνιών σας) προκειμένου να συμμορφωθεί με το νόμο και τα νόμιμα αιτήματα ή νομικές διαδικασίες, να επιβάλλουν τους όρους και τις πολιτικές που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών για κάθε πιθανή παραβίαση, τον εντοπισμό ή την πρόληψη της ασφάλειας, απάτης ή τεχνικά ζητήματα, την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της ARX.NET ΑΕ και των πελατών της, όταν ARX.NET Α.Ε. πιστεύει καλή τη πίστη ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας αυτής, των εργαζομένων της, των πελατών της ή του κοινού, και για όποιους άλλους λόγους εμπεριέχονται στη Δήλωση Απορρήτου.

9. Αποκλεισμός Εγγυήσεων και περιορισμός ευθύνης

9.1. Η Υπηρεσία, οι Συνδεδεμένες Τοποθεσίες, τα βίντεο, το Περιεχόμενο, το Υλικό Τρίτων, οι υπηρεσίες τρίτων και όλες οι σχετικές ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του εγκατεστημένου στη συσκευή λογισμικού σας, που έχετε κατεβάσει στη συσκευή σας μέσω της Υπηρεσίας, παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", "ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ", ενώ στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπετε από την ισχύουσα νομοθεσίας, φέρετε τον κίνδυνο αναφορικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια, την ακρίβεια και την προσπάθεια. Η ARX.NET Α.Ε., οι προμηθευτές της και οι δικαιοπάροχοι της αποποιούνται και αποκλείουν κάθε εγγύηση, παράσταση γεγονότος, αίρεση και οποιονδήποτε άλλον όρο, ρητό ή σιωπηρό, ανεξαρτήτως εάν πηγάζει από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή άλλως, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης.
9.2. Ειδικότερα, η ARX.NET ΑΕ, οι προμηθευτές της και οι δικαιοπάροχοι της δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι (i) η Υπηρεσία θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, (ii) η Υπηρεσία θα παρέχεται σε συνεχή, έγκαιρη, ασφαλή ή αλάνθαστη βάση, (iii) οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτάται από εσάς που χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη ή (iv) τυχόν ελαττώματα ή σφάλματα στο λογισμικό που σας παρέχεται ως μέρος των Υπηρεσιών θα διορθώνονται.
9.3. Η ARX.NET Α.Ε. δεν ελέγχει τον ασύρματο πάροχό σας, και δεν σας παρέχει εγγύηση ως προς την κάλυψη, τη διαθεσιμότητα ή την υπηρεσία που παρέχεται από τον ασύρματο πάροχό σας. Το σύνολο του περιεχομένου και του λοιπού υλικού που μπορείτε να κατεβάσετε ή να αποκτήσετε μέσω της Υπηρεσίας είναι προσβάσιμο με δική σας ευθύνη, και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή απώλεια δεδομένων ή του περιεχομένου εξαιτίας της μεταφόρτωσης οποιουδήποτε υλικού σας. Η ARX.NET ΑΕ δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή μέρος αυτής είναι διαθέσιμο ή κατάλληλο για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία ή κινητή συσκευή.
9.4. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας.
9.5. Η ARX.NET Α.Ε. και οι δικαιοπάροχοί τους αποποιούνται κάθε άμεσης ή έμμεσης ευθύνης, ως και τυχόν διαφυγόντων κερδών, ούτε και φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παρέχουν την Υπηρεσία για αιτία που βρίσκεται εκτός του εύλογου ελέγχου τους.

10. Πνευματικά Δικαιώματα και Διαδικασίες Απενεργοποίησης

Συμφωνείτε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ARX.NET ΑΕ και τρίτων. Αν πιστεύετε ότι το υλικό που διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, παρακαλείστε να ενημερώσετε την ARX.NET Α.Ε., στέλνοντας ένα e-mail στο support@arx.net. Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, η ARX.NET Α.Ε. μπορεί να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε παράνομο υλικό. Η ARX.NET ΑΕ έχει το δικαίωμα να τερματίσει κάθε λογαριασμό ή δικαίωμα πρόσβασης στην Υπηρεσία για παράβαση των δικαιωμάτων της ARX.NET Α.Ε. ή τα δικαιώματα των άλλων.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Forum

11.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
11.2. Εσείς και η ARX.NET Α.Ε. συμφωνείτε να υποβάλλετε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης οποιαδήποτε διαφορά και αξίωση τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Υπηρεσίας. Αποκλείεται ρητώς η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών επί των παρόντων Όρων.
11.3. Κάθε αγώγιμη αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή τη χρήση της Υπηρεσίας πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από τη γέννησή της, διαφορετικά θα παραγράφεται.

12. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

12.1. Η ARX.NET ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Η ενημερωμένη έκδοση θα είναι σε ισχύ από την ημερομηνία της αποστολής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ενημερωμένους Όρους. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων ανά πάσα στιγμή στο www.wearefami.ly. Η εκ μέρους σας αποδοχή των Όρων γίνεται κάνοντας κλικ σε ένα παράθυρο (αν κάποιο είναι στη διάθεση σας), ή με τη συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας σας μετά την ενημερωμένη έκδοση των Όρων, η οποία και αποτελεί δεσμευτική αποδοχή της ενημερωμένης έκδοσης των Όρων. Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση, θα πρέπει να τερματίσετε αμέσως την εγγραφή σας και / ή να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

13. Κατάργηση

13.1. Μπορείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας, όπως ορίζεται στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. Η ARX.NET ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αυτούς τους όρους ή την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. Επίσης, η ARX.NET Α.Ε. μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ή οποιοδήποτε τμήμα του, ανά πάσα στιγμή, εάν πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει τους Όρους (συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας ή τη μη καταβολή τυχόν οφειλομένων ποσών), χωρίς προειδοποίηση. Η ARX.NET ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωρινά ή να περιορίσει την πρόσβαση στο λογαριασμό σας, εάν υπάρχει υπερβολική χρήση.
13.2. Καταργώντας τον λογαριασμό σας, δεν θα σας απαλλάξει από την υποχρέωση να καταβάλετε τα δεδουλευμένα τέλη και τις επιβαρύνσεις για την υπηρεσία μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού. Αν ο λογαριασμός σας τερματιστεί, η ARX.NET Α.Ε. μπορεί να διαγράψει όλες τις πληροφορίες, τα αρχεία και το περιεχόμενο που αποθηκεύτηκε εν όλω ή εν μέρει στο λογαριασμό σας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα αρχεία δεδομένων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποθηκευμένα μηνύματα, εικόνες, και τις προτιμήσεις σας. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η ARX.NET Α.Ε. δεν διατηρεί όλες τις πληροφορίες σε μορφή που μπορεί να διαγραφεί. Επίσης, ορισμένα είδη των επικοινωνιών που στέλνετε σε άλλους χρήστες δεν μπορούν να διαγραφούν, όπως τα μηνύματα. Ούτε η ARX.NET ΑΕ, ούτε οι δικαιοπάροχοι ή οι πάροχοι υπηρεσιών θα ευθύνονται απέναντί σας για οποιοδήποτε τερματισμό της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία.

14. Ανακοινώσεις

Η ARX.NET Α.Ε. μπορεί να σας κοινοποιήσει τις απαιτούμενες ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένης τυχόν έναρξης σε βάρος σας κάποιας νομικής διαδικασίας) με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως μεταξύ άλλων με την ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με την Υπηρεσία ή με αποστολή σε οποιοδήποτε e-mail ή ταχυδρομική διεύθυνση που εσείς παρέχετε στην ARX ΝΕΤ ΑΕ. Συμφωνείτε να κρατήσετε το email σας και την σημερινή ταχυδρομική διεύθυνση σας και να ελέγχετε για τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην υπηρεσία. Συμφωνείτε να στείλετε στην ARX.NET Α.Ε. ειδοποίηση μέσω αποστολής στη διεύθυνσή support@arx.net.